Info 4/20

Infoskriv april 2020


Styret’s sammensetning etter årsmøtet 2020

Ingar Tufte styreleder
Inger Briskeby styremedlem
Lars Urholt styremedlem
Bjørn Riise varamedlem
Wenche Bø varamedlem
Grete Wich varamedlem

Telefonnummer og mailadresser finnes på sameiets hjemmesider.

Vedlagt er protokollen fra årsmøtet.

Beboerkontakt er Wenche Bø
wenche@risenga.info

Ventilasjonsprosjektet.
Arbeidet med ventilasjonsprosjektet som styret har orientert om tidligere, skulle vært igangsatt nå. Men som følge av corona situasjonen er prosjketet blitt satt på vent intill videre.

Parkeringsplass i Eddas vei
Siste informasjon fra Asker kommune er: liten sannsynlighet for at parkeringsplassen blir etablert.

Revidert budsjett.
Styret har etter øking av felleskostnadene, revidert budsjettet for 2020. Det følger vedlagt.

Styret 04.04.20
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;