Informasjon fra styret angående renhold i borettslaget

Oppdatering 21.3.2020

Det nye renholdfirma har tilbudt Antibac som styret setter opp i alle innganger fra garasjen, samt den inngang hvor postkassene er

Borettslaget har avtale om ukentlig renhold i fellesområder - vi har ikke inngått avtale om ekstra utover dette
Vi anser at det ville måtte rengjøres og eventuelt sprites flere ganger daglig og forutsetter at alle andelseiere tar ansvar for egen hygiene og sikkerhet med hensyn til smitte


Styret har fått spørsmål om renholdet, og informerer derfor alle på denne måten.

Dersom noen føler sterkt ansvar for å gjøre en jobb er det veldig positivt, - renholdfirma anbefaler såpevask eventuelt fortynnet klor.
Det er ikke alle overflater som tåler klor og det bør utvises forsiktighet da det er et veldig sterkt produkt, både for hender, øyne og omgivelsene du eventuelt vasker

Fra 1.4.2020 vil borettslaget få nytt renholdsfirma, dette er fordi nåværende skal avslutte sin virksomhet.
Ta kontakt med styret om du har spørmål - kalfarparken@kalfarparken.no

Styret
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;