Redusert bemanning og kontortid for vaktmester

Vaktmester vil i perioden fremover ha redusert bemanning og kontortid.

Vaktmester vil ha kontortid i perioden som kommer i henhold til følgende oppsett:

Partallsuker: Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag: 07:00-0800, Onsdager blir kontortiden mellom 17:00 og 18:00.
Oddetallsuker: Mandag – Fredag 07:00 - 08:00.

Som tidligere år er det ingen kontortid på kveldstid i juli måned.
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;