Forbud Tomgangskjøring


FORBUD MOT TOMGANGSKJØRING

Vi minner alle beboere på dette:

Forbudet mot tomgangskjøring er regulert i Trafikkreglenes § 16:
1. I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødvendig utslipp av røyk eller gass.
2. I eller ved bebyggelse skal kjørerute, fart og kjøremåte avpasses slik at ingen forstyrres unødvendig.
Dette kan verste fall føre til bøter opp mot 5000 NOK
Leietakere eller gjester av leietakere skal følge loven, og ikke sjenere beboere.

Med vennlig hilsen
Ulven Borettslag, ved styret
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;