Sprengningsarbeider i forbindelse med kontorbygg i Freserveien 1

Veidekke har fått i oppdrag av OBOS Forretningsbygg AS å bygge et nytt kontorbygg i Freserveien 1. I forbindelse med disse arbeidene skal det også legges en ny avløpsledning for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Fra uke 45 vil vi gå inn i en ny fase med fjellarbeider i byggetomta. Disse arbeidene vil inkludere boring, sprengning, utlasting og pigging, og vil ha en varighet ut februar 2018. Det kan bli noe rystelser, støy og støv i forbindelse med sprengning. Rystelsesmålere er nå montert for å kontrollere at rystelser holder seg innenfor fastsatte verdier, og vi vil fortsette å overvåke støy slik at verdiene innenfor angitte perioder på døgnet ikke overskrides.

Sprengningsarbeidene er nøye planlagt og utføres under veldig strenge krav til sikkerhet. Vibrasjonene og lydene kan føles dramatiske og ubehagelige, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimal.


Litt praktisk info
Ved sprengning settes det ut vaktposter for å påse at ingen er eller kommer inn i sprengningens risikoområde. Respekter sperringene, og imøtekom vaktpostens råd og anmodninger!

Hver sprengning varsles med sirene; med korte støt før, og ett lengre støt i sirenen etter avfyring av sprengningen.

Når det varsles med sirenen: Gå vekk fra altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender mot arbeidsstedet. Dette er en av alle forhåndsregler som tas med disse arbeidene, og er for å begrense konsekvensene ved et eventuelt uhell med sprut/utkast av stein fra sprengningen.


Vi minner også om at den midlertidige av- og påkjøringsrampe mot E6 er kun for buss og anleggstrafikk! Vi ber om at all trafikk går gjennom Smeltedigelen og ikke via Freserveien. Dette gjøres for å øke sikkerheten til alle i Kværnerbyen og samtidig begrense både støy og annen forurensning i Smeltedigelen tilknyttet anleggstrafikken.


Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser til vårt anleggskontor i Turbinveien 2. Det vil også være mulig å henvende seg på telefon
994 89 422 og e-post 34389FreserveienA3@veidekke.no. Tilbakemeldingsskjema kan fås ved forespørsel til 34389FreserveienA3@veidekke.no.

Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle i Kværnerbyen, men ber om forståelse for at noen ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.

Oslo, 01. november 2017
Veidekke Entreprenør AS

Knut Olav Haakonsen
ProsjektlederInformasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;