Bestille nøkler

Har du behov for ekstra nøkler til utgangsdøren (ikke til leiligheten), så kan rekvisisjon bestilles ved henvendelse til vaktmester. Husk å oppgi nøkkelnummer på din nåværende nøkkel samt ditt navn, adresse og mobilnummer. Bestilling av ekstra nøkler dekkes av den enkelte beboer.

Skriv inn tegnene nedenfor captcha

;