GJESTEPARKERINGS PLASSENE 

Reglement for gjesteparkeringen.

REGLEMENT FOR GJESTEPARKERINGSPLASSENE 

1: Det er kun 3 gjesteplasser tilgjengelig utenfor garasjeporten.  Plassen nærmest garasjen er en snuplass og er ikke ment for parkering.

2: Plassene for gjesteparkeringen er avsatt for korttids besøkende til sameierne, maks 24t.

3: Sameiernes privatbiler, biler tilhørende bedrifter med adresse i sameiet og firmabiler som beboerne disponerer, er ikke å definere som gjestekjøretøyer.

4: Leietakere er ikke gjester og sameiere som leier ut må eventuelt sørge for lovlig parkeringsplass til disse.

5: Bobiler, campingvogner og hengere skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene. I nødvendige tilfeller innhentes tillatelse fra styret.

6: Uregistrerte, eller kjøretøy uten gyldig kjennemerke, skal ikke parkeres på gjesteparkeringsplassene.  Disse vil omgående bli fjernet for eiers regning.

7: All parkering utenfor oppmerkede parkeringsplasser er forbudt. Dette gjelder gangveier, plener, dobbeltparkering mm.

8: Det tillates parkering for nødvendig av-/pålessing, forutsatt synlig aktivitet ved kjøretøyet. 

9: Den enkelte sameier er ansvarlig for at gjestene blir opplyst om og følger parkeringsreglene.

10: Beboere bes om å henvise gjester til parkeringsplassen ved Rolfstangen badeplass.