INFORMASJON OM UTENDØRS SOLSKJERMING

Til alle seksjonseiere i Rolfsbukta Terrasse boligsameie Styret har innhentet tilbud på utendørs solskjerming for å sørge for at alle får en bra pris på markiser og screens. Vi har inngått avtale med to leverandører, men dere står fritt til å benytte dere av disse eller andre. 

Det er etter anbefaling bestemt at screens bestilles i fargen Greyblack, kode 108118. Duken som er anbefalt heter Serge og har en åpning på 3%. Åpningen sier noe om hvor mye innsyn det vil være gjennom screenen, og det er opp til hver enkelt hva man ønsker. Forøvrig må alle bestille fargen som er bestemt.

Når det gjelder markiser, fortsetter vi med samme farge som vi allerede har montert. Dette er designnummer 5550 hos Solskjermingsgruppen.

Kjells Markiser

Alle får 40% rabatt på all utendørs solskjerming, samt 35% rabatt på innendørs solskjerming. De leverer ikke markiser til oss.

Kontaktperson er Anita Farinetti, telefon 915 75 085 og e-post anita.farinetti@kjellsmarkiser.no.

Kontakt Anita på telefon for å avtale tidspunkt for befaring direkte med henne. Dersom flere bestiller solskjerming samtidig, vil man kunne dele på oppstartskostnaden, noe som innebærer at man sparer rundt kr. 800,-

Solskjermingsgruppen

Solskjermingsgruppen tilbyr gode priser ut året til beboere i Rolfsbukta Terrasse, både på screens og markiser. Dette er leverandøren som allerede har montert markisene på bygget, noe de vil fortsette med videre.

Her kan man også spare penger på at flere bestiller samtidig, så det kan være lurt å alliere seg med en eller flere naboer når man kontakter dem for befaring.

Kontaktperson er Rune Klemetsen, telefon 900 54 107 og e-post rune@solskjermingsgruppen.no

 

Vennlig hilsen

 

Styret i Rolfsbukta Terrasse boligsameie