Endret: 20 jun 2019     Opprettet: 27 okt 2016

VEDTEKTER, HUSORDENSREGLER OG ÅRSMØTEPAPIRER

ser du etter vedtekter, husordensregler eller årsmøteprotokoller?

Sameiets vedtekter og vedtak fattet i årsmøtet er førende for styrets arbeid. Disse definerer også opp en del av grensedragningene mellom seksjonseier og sameiet.

Sameiets vedtekter, husordensregler, samt årsmøteprotokoller fra de seneste årene kan du finne på menyfanen "Litt om BA25". Eller klikk på linken under for å bli ført direkte dit: http://web5.herborvi.no/7143/om-oss/nokkelopplysninger-og-dokumenter