Endret: 17 sep 2019     Opprettet: 30 okt 2016

PÅ STYRETS AGENDA

Her vil vi skrive litt om hvilke større oppgaver styret har på agendaen og jobber med.

Sameiermøtet ble avholdt 11.april. Følgende saker følges opp etter vedtak:

- Brannsikringstiltak:  

Branntilsyn ble avholdt i Bygdøy Allé 25 i 2010.Kommunen har gitt sameiet frist for lukking av avdekkede avvik til Q1 2020. 

Kokssjakter i baktrapp i A-oppgang brannsikres.

Røykventilasjon i hovedtrappeløp - A- og B-oppgang. Planlegges gjennomført september 2019.

- Rehabilitering av rørstrekk under portrom, samt oppussing av baderom i utleieleilghet: 

Styret har engasjert ROBKO til å utføre arbeidene. Arbeidene har oppstart i august 2019.

- Refinansiering

Styret har refinansiert sameiets lån Ihht vedtak i sameiermøtet.

- Porttelefon

Det ble vedtatt å installere porttelefon til portrom og seksjonene som benytter denne porten som inngang. Styret har akseptert tilbud fra Defigo dørsystemer. Installasjonen påstartes 20.juni.

- Heis

Heiskontrollen i 2018 fant en del avvik på heisanleggene som må utbedres innen utgangen av 2019, før ny heiskontroll i første kvartal 2020. Styret har akseptert tilbud fra Kone på disse arbeidene. 

Siste styremøte ble avholdt 21.08.2019 - Følgende større saker ble behandlet

- Lekkasjeskade seksjon 23

Tilbud på utbedring mangler akseptert. Styret følger opp videre med forsikringsselskap angående utbedring følgeskader.

- Veggdyr i seksjon

Styret følger opp med Antisimex etter gjennomført nabokontroll. Veggdyrbestanden i seksjonen hvor veggdyr ble avdekket skal være borte.

- Adresseendringssak

Styret vedtok å klage saken inn for sivilombudsmannen

-  Oppgradering av seksjon nr. 3 og rørrehabilitering

Fremdrift går som planlagt, men avdekket et elskap med potensiell stor brannfare. Styret vedtok å sikre at skapet utbedres. Kostnad foreløpig ukjent da det må undersøkes nærmere hvor strømføringene kommer fra og hvor de leder. Dette er både ledninger tilknyttet fellesnett og seksjon.

- Vibrasjon fra ventilasjonsvifte

Aktiv ventilasjonsrens var på befaring og rengjorde viften. Omfang mindre enn forventet. Vedtatt å rengjøre andre ventilasjonsvifter på loft for å sikre god drift og redusere brannfare.

- Kapitalinnkalling - vedtatt å kalle inn 300.000 ekstraordinært for å gjennomføre uforutsette vedlikeholdsarbeider