Endret: 12 apr 2019     Opprettet: 30 okt 2016

PÅ STYRETS AGENDA

Her vil vi skrive litt om hvilke større oppgaver styret har på agendaen og jobber med.

Sameiermøtet ble avholdt 11.april. Følgende saker følges opp etter vedtak:

- Brannsikringstiltak:  

Branntilsyn ble avholdt i Bygdøy Allé 25 i 2010.Kommunen har gitt sameiet frist for lukking av avdekkede avvik til Q1 2020. 

Kokssjakter i baktrapp i A-oppgang brannsikres.

Røykventilasjon i hovedtrappeløp - A- og B-oppgang. Planlegges gjennomført september 2019.

- Rehabilitering av rørstrekk under portrom, samt oppussing av baderom i utleieleilghet: 

Styret har engasjert ROBKO til å utføre arbeidene. Arbeidene er planlagt gjennomført før oppstart fyringssesong.

- Refinansiering

Styret refinansierer sameiets lån Ihht vedtak i sameiermøtet.

- Porttelefon

Det ble vedtatt å installere porttelefon til portrom og seksjonene som benytter denne porten som inngang. Styret jobber videre med anbudsinnhenting og løsning.