Borettslaget har gjennom samarbeidet med de andre borettslagene på Romsås inngått avtale om levering av TV og Internett med Get. Avtalen inneholder en grunnpakke TV og grunnleveranse bredbånd.

Beboer må selv hente dekoder til TV og levere denne til Get ved flytting. Get kan kontaktes via servicetelefon 02123. Feilmelding og support kan også meldes på www.get.no


Beboere velger leverandør av telefonitjenester selv.