Trappevask.

Trappevask utføres av Romsås vaktmestersentral. Oppgangene vaskes annenhveruke, bortsett fra 1. etasje/kjeller og heis, som vaskes hver uke.

Det utføres hovedvask av trapperom 1 gang pr år og vinduer vaskes 2 ganger pr år.

Vennligst hold trapper og repos fri for hensatte gjenstander for å sikre vask av hele trappa. det vises i denne sammenhengen til husordensreglene som sier at det ikke skal settes sykler og vogner o.l. i trappa.

Klager på trappevask rettes til styret på e-post: trappevask@ravnkollen.no