Ravnkollen borettslag hadde fram til medio april 2019 fellesmåling av strømforbruk i den enkeltes bolig. Dette medførte besparelser gjennom redusert nettleie. Strøm ble kjøpt av Los og borettslaget vil fortsatt kjøpe strøm til fellesanleggene av LOS.

Hver andelseier må nå inngå avtale om levering av strøm fra valgfritt strømselskap og vil motta strømmen gjennom Hafslund Nett, som hver andelseier også må inngå avtale med. 

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Ravnkollen borettslag er tilsluttet avtalen, så dersom du ønsker å kjøpe strøm av LOS, vil du kunne benytte denne avtalen.