OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Ravnkollen borettslag er tilsluttet avtalen.

Borettslaget har i generalforsamlingsvedtak valgt fellesmåling av strømforbruk i den enkeltes bolig. Dette medfører besparelser gjennom redusert nettleie. Fellesmåling innebærer at andelseierne ikke kan velge egen strømleverandør. Strøm til fellesanleggene kjøpes også av LOS AS.

Ved salg av leiligheten eller eierskifte, må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut. Skjema fås ved henvendelse til LOS AS på telefon 02021 eller www.los.no

Spørsmål ut over dette rettes direkte LOS AS.