24 sep 2017

Om rehabilitering av baderom i Ravnkollen borettslag.

Styret opplever stadig å få spørsmål fra nye og gamle beboere, vordende boligeiere og av meglere om/når det blir rehabilitering av våtrom. Generalforsamlingen 2015 i borettslaget stemte i mot forslag om slik rehabilitering, så det foreligger ikke planer om rehabilitering av våtrom, hverken nå eller i de nærmeste årene. Borettslagets forsikring dekker pr. i dag eventuelle vannskader i boligene. Skader på våtrom utgjør ikke hoveddelen av vannskader i borettslaget, det står lekke varmtvannsberedere for. Egenandelen på forsikringen er p.t. på kr 10000,- og som hovedregel er beboer ansvarlig for å dekke egenandelen. Beboer kan selv pusse opp eget bad. Borettslaget stiller følgende krav til standard på oppussingen: 1. Beboer må følge alle gjeldende tekniske lover og forskrifter. 2. Gulvet på våtrom er bygget uten membran. Det er derfor forbudt å dusje direkte på gulvet. Det anbefales videre at det legges smøremembran under badekaret og at det benyttes forheng/vegg ved dusjing i badekar. Styret anbefaler generelt også i nye bad at det ikke dusjes direkte på gulvet, men at det installeres dusjkabinett. På bakgrunn av ulike former for felles våtromsrehabilitering, er det ikke mulig å gi konkret og presis informasjon om konsekvensene av privat rehabilitering. Vær klar over at private investeringer på badet normalt ikke tas hensyn til i de enkelte tilfeller ved en eventuell felles rehabilitering. Hvis det viser seg at rehabiliteringen krever at gulvene hogges opp, vil dette bli gjort både på nye og gamle bad. Det er heller ikke slik at de som har pusset opp badet selv får en mindre andel av fellesutgiftene i forbindelse med en eventuell rehabilitering.