Endret: 24 jun 2021     Opprettet: 9 okt 2017

Megleropplysninger

Om Ravnkollen borettslag: 

Telefon: 976 76 732.
epost: styret@ravnkollen.no

Styret i Ravnkollen borettslag er de peneste og flotteste tillitsvalgte i borettslagene på Romsås og kan nytes i levende live på styrets kontor i Ravnkollbakken 60, åpningstid mandag kl. 17.30 – 19.00.

Kjøp av nøkler og betaling av leie av grendehus og reparasjonsgarasje skjer via kortterminal eller Vipps.

Vaktmestertjeneste
Borettslagets vaktmestertjenester utføres av Romsås vaktmestersentral (RVS).
RVS har kontoradresse i Romsås senter 6, og kan kontaktes på telefon 22 21 30 00, eller e-post: rvs@sentralen.net

Åpningstid mandag til torsdag er kl. 07.00 – 15.30, fredag til 13.00.

Borettslaget har to lokalvaktmestere tilgjengelig i åpningstiden til RVS:
Andre Raknerud, tlf 97 03 63 72, ansvar for tun 1, 2 og 3.
Roy Moen, tlf: 97 70 63 55, ansvar for tun 4, 5 og 6.

Nøkler/tags/garasjeportåpnere/postkasseskilt
Det er montert elektroniske låser i alle oppgangsdører. Tags til oppgangsdører og nøkler til kjellerdører og bodhus må kjøpes på borettslagets kontor.

Inn- og utkjøring fra p-hus skjer kun med garasjeportåpner. Denne kjøpes på borettslagets kontor.

Postkasseskilt og endring av navn på ringetablå bestilles på borettslagets kontor eller ved å sende e-post til styret. Postkasseskilt er gratis.

Borettslaget har ikke nøkler til leiligheter og postkasser.

TV og Internett

Borettslaget har gjennom Romsås vaktmestersentral avtale med Telia om levering av TV-signaler og bredbånd. En enkel TV-og bredbånd-pakke inngår i fellesutgiftene, men man kan tegne eget abonnement for utvidelse av pakken. Digitalboks til TV og annet utstyr må selv bestilles hos Telia.

Trappevask.

Trappevask besørges av renholdere fra Romsås Vaktmestersentral. Betaling for trappevask inngår i fellesutgiftene.

Parkeringshus og øvrig parkering

Borettslagets indre område innenfor bommene skal være bilfritt, jf. skilting.

Samtlige 3 og 4 roms leiligheter og halvparten av 2 roms leilighetene har egen parkeringsplass i p-hus. De som ønsker ekstra parkeringsplass, må enten leie parkeringsplass av andre beboere, eller parkere utenfor borettslagets område.

Beboere som har elbiler og vil lade sin bil, skal inngå avtale med styret om dette. .

Borettslaget har 8 MC-plasser i P23. Kontakt styret ved ønske om å leie slik plass.

Det er gjesteparkering i nærheten av P-husene.Det er forbudt å parkere biler som eies eller disponeres av beboere på gjesteplassene.

Feilparkerte biler blir bøtelagt og/eller tauet bort av eget parkeringsselskap.

Reparasjonsgarasje og vaskeplass for biler
Reparasjonsgarasjen ved P23 kan leies ved henvendelse til borettslagets kontor.
Bil-vaskeplassen ved P21 er til fri benyttelse for alle beboere i borettslaget.

Sikringsskap og hovedfordelere av strøm.

Borettslaget har skiftet ut alle sikringsskap og hovedfordelere i 2017. Standard skap til leilighetene er utstyrt med klargjort plass til montering av ekstra strømkurs dersom kjøper ønsker dette (må bekostes av andelseier). 

Grendehuset Ravnkollbakken RKB 36.

Beboere kan leie borettslagets grendehus til festligheter og andre arrangementer. Lokalet har serveringsutstyr til om lag 35 personer og opplegg for avspilling av musikk fra medbragt telefon og lignende. Bestilling av lokalet skjer kun ved personlig henvendelse til borettslagets kontor og leien må betales ved bestilling. Utlevering av nøkkel skjer i styrets treffetid.

Dyrehold.

Dyrehold er tillatt. Katter skal ikke slippes ut. Det forventes at hundeiere deltar i årlig plukke-opp-etterlatenskaper-etter-hunden-dugnad.

Merknad om lån hos Nordea type swap

Lån hos Nordea, opprinnelig kr 306 000 000,- med 40 års løpetid og kvartalsvise terminer. Det er avtalt avdragsfrihet for lånet i perioden 26.10.2020 til og med 26.04.2039. Lånet forfaller 26.04.2050. Lånet er rentesikret gjennom tilleggsavtale om rentebytte (renteswap, jf avtale nr 907508/3873188) med løpetid til 25.03.2039 og fast rente 3,9857%. Rentebytteavtale betyr at boligselskapet gjennom denne tilleggsavtalen har byttet fremtidig flytende rentebetalinger (NIBOR) til faste rentebetalinger. Den variable lånemarginen til banken kommer i tillegg til den faste renten som boligselskapet betaler i rentebytteavtalen. Dersom boligselskapet ønsker å innfri rentebytteavtalen før den utløper, må det betale over- eller underkurs. 

Merknad om vann/avløp
Tidligere tekst:

Bygningene er nærmere 40/50 år gamle (byggeår 1970/71) med innstøpte avløpsrør i plast. Disse som ble antatt å ha en levetid på ca 60 år ved nyoppføringen, men andre borettslag på Romsås har imidlertid erfart at slike avløpsrør har en levetid på ca 30-40 år. Selv om dette så langt ikke har vært noe stort problem i Ravnkollen, bør en være oppmerksom på at avløpsrørene sannsynligvis må vil skiftes ut en gang i perioden fra 2010 til 2020. En utskifting av avløpsrør innebærer at golv i vaskerom og bad delvis må hogges opp. 

Ny tekst:

ÅRSMØTET SOM BLE AVSLUTTET 22.06.D.Å HAR VEDTATT Å REHABILITERE VÅTROMMENE. DETTE INNEBÆRER UTSKIFTING AV SLUK, TOALETT, VANNRØR OG DET BLIR LAGT NYTT GULV MED MEMBRAN OG VARMEKABEL. KJERNEBORING MELLOM ALLE BAD FOR Å LEGGE OPP NYE AVLØPSRØR ER PÅKREVD. ARBEIDET VIL IGANGSETTES OM 12 - 15 MÅNEDER.  

Strøm. Beboere må selv tegne strømabonnement hos selvalgt strømselskap. Hafslund er netteier.