Forsikring

Skader på bolig skal meldes til borettslaget, send e-post til styret@ravnkollen.no .

Skaden skal kan også meldes til vårt forsikringsselskap Berkley på tlf 23 27 24 54 /

23 27 24 55 på dagtid og på tlf 67 55 25 00 ellers i døgnet. 

Borettslaget har også forsikring mot veggedyr. Mistanke om veggedyr meldes til styret.

Egenandel på forsikring (ikke vann) er satt til kr 6000,- og egenandel på vannskader er

kr 12000,-. Egenandel på veggedyr er kr 12000,-.  

Skader på innbo dekkes av beboers innboforsikring.