Forsikring

SKADER PÅ BOLIG SKAL MELDES TIL BORETTSLAGET OG TIL FORSIKRINGSSELSKAPET PROTECTOR AS PÅ EPOST skade@protectorforsikring.no ELLER PÅ TLF. 24 13 18 88.

Borettslaget har også forsikring mot veggedyr. Mistanke om veggedyr meldes til styret.

Egenandel på forsikring (ikke vann) er satt til kr 6000,- og egenandel på vannskader er kr 12000,-. Veggedyrforsikringen er uten egenandel.

Skader på innbo dekkes av beboers innboforsikring.