Oppgangene har porttelefon med elektronisk display. Feil meldes til styret.

Andelseier må selv dekke kostnader til reparasjon av porttelefon i de tilfeller der skaden etter reparatørens vurdering skyldes andelseiers bruk/manglende vedlikehold.