Parkering og lading elbil

Av borettslagets 661 leiligheter har 632 biloppstillingsplasser i p-hus. Vi har 3 p-hus, henholdsvis betegnet P21, P22 og P23. Ved ønske om p-plass, ta kontakt med en nabo som ikke har bil, eller sett opp oppslag som melder ditt behov.

Lading i p-hus: De som etter tidligere ordning lader elbil på p-plass i p-huset skal ikke leie/låne bort sin ladeboks til andre.Avtalen og pris forutsetter lading kun av 1 bil. Brudd på avtalen fører til oppsigelse av avtalen og man må opprette abonnement for utelading.

Lading på uteplasser: Det etableres ikke nye ladeplaser i p-hus etter 01.03.2020, lading på uteplass er ny ordning. Bruk av plasser ute krever abonnement og man må bo i borettslaget. Dersom du ikke er andelseier, må du ha bekreftelse fra andelseier for å opprette abonnement. Abonnement opprettes ved å sende epost til elbil@ravnkollen.no og be om kontrakt. Kontrakten skrives ut, undertegnes og legges i postkassa til borettslagets kontor. Når kontrakt er levert, må du laste ned appen ZAPTEC og registrere deg i den. Appen gir deg adgang til lading når tilmelding er registrert. Pris for lading er per 01.03.2020 kr 3,- per kW/t og administrasjonsgebyr kr 50,- per måned. Det er ladeplikt på ladeplassene. Parkering uten lading vil gi gebyr.

Borettslaget har 12 MC-plasser i P23, ta kontakt med styret om det ønskes å leie.

Vi har gjesteparkering i nærheten av P-husene. Det er forbudt å parkere biler som eies eller disponeres av beboere på gjesteplassene. Borettslaget har kontrakt med et parkeringsselskap som er engasjert til å kontrollere at parkeringsbestemmelsene i borettslaget overholdes. Feilparkerte biler blir ilagt kontrollavgift. Det vises til bestemmelsene om parkering og trafikkforhold i husordensreglene..