Parkering

Av borettslagets 661 leiligheter, har 632 biloppstillingsplasser i p-hus. Vi har 3 p-hus, betegnet P21, P22 og P23. Tilgang til p-hus skjer ved kun ved portåpner. Portåpner kan kjøpes på borettslagets kontor.

Dersom du ikke har p-plass eller ønsker å leie en ekstra plass, ta kontakt med en nabo som ikke har bil, eller sett opp oppslag som melder ditt behov. Styret har ikke oversikt over ledige p-plasser.

Beboere som har elbiler og vil lade sin bil på boligens plass i p-hus, må inngå avtale med styret om installasjon av eget strømuttak og betaling for strøm og installasjon. Ta kontakt med styret for avtale.

Borettslaget har 8 MC-plasser i P23, ta kontakt med styret om det ønskes å leie.

Vi har gjesteparkering i nærheten av P-husene.Det er forbudt å parkere biler, som eies eller disponeres av beboere, på gjesteplassene.Borettslaget har kontrakt med et parkeringsselskap som er engasjert til å kontrollere at parkeringsbestemmelsene i borettslaget overholdes. Feilparkerte biler blir ilagt kontroll-avgift.