Generalforsamling 23. mai 2019.

GENERALFORSAMLING 2019.

Til behandling foreligger årsberetning, regnskap, innkomne forslag, budsjett og valg av tillitsvalgte.

Tid og sted for årets generalforsamling: Tiurleiken skole 23. mai kl. 18.00.

Innkalling og møtepapirer omdeles til alles postkasser en ukes tid før møtet. 

Du kan også lese innkallingen her /?nid=30473