Generalforsamling 23. mai 2019.

Frist for innsending av forslag til generalforsamlingen er 14. mars og frist for innsending av forslag på tillitsvalgte er 20. mars - les mer her.

GENERALFORSAMLING 2019.

Til behandling foreligger årsberetning, regnskap, innkomne forslag, budsjett og valg av tillitsvalgte.

Forslag til generalforsamling må være styret i hende i løpet av torsdag 14. mars.

Forslag kan sendes på e-post eller legges i postkassa på styrerommet i RKB 60.

Tid og sted for årets generalforsamling: Tiurleiken skole 23. mai kl. 18.00.

                           -------------------------------------------------------------------

Forslag på kandidater til verv i borettslaget sendes til valgkomitèen: 

Representanter som skal velges på årets generalforsamling er;

- 3 styremedlemmer for 2 år

-1 representant m/vara til styret i Romsås vaktmestersentral SA for 1 år

- 2 delegerte m/vara til OBOS generalforsamling for 1 år

- 3 medlemmer til valgkomité for 1 år  

-Medlemmer Velferden 1 år

-Medlemmer Dyreutvalget 1 år

-Medlemmer Seniorutvalget 1 år

-Medlemmer Grøntutvalget 1 år

Borettslaget har mange spennende oppgaver. Har du erfaringer, tid og lyst, eller bare faktisk ønsker å bidra, og til og med lære noe nytt og nyttig, ville det være flott. Medlemmer i styret og utvalg må være lojale til vedtak boligselskapets øverste myndighet har fattet, samt ikke glemme sin taushetsplikt. Det handler om å være med på å bevare og videreutvikle det fantastiske miljøet vi har klart å etablere. Kandidater til utvalgene er spesielt viktig for å være med å skape et godt sosialt miljø i borettslaget, og er alltid glade for nye medlemmer. Flere viktige roller venter på gode beboere for et positivt og hyggelig fellesskap i fremtiden. Nå kan DU være med å bidra til nettopp dette J

 

Ta gjerne kontakt med en av oss i valgkomiteen hvis du ønsker mer informasjon.

            Lene Olstad                      Janne M. Tyrhaug                 Odd Slettom

             99 74 92 26                          99 61 70 24                            91 30 80 95

Mail :leneolstad@hotmail.com       janne.tyrhaug@getmail.no   odd.slettom@hotmail.com

 

FORSLAG TIL VALGKOMITEEN MÅ SENDES INNEN 20. mars 2019.