Generalforsamling 2021 vil som i fjor bli avholdt digitalt. Dato for møtet vil bli kunngjort senere.

På generalforsamlingen skal det behandles årsberetning, regnskap, innkomne forslag, budsjett og valg av tillitsvalgte

Forslag til generalforsamling må være styret i hende i løpet av mandag 15. mars.

Forslag kan sendes på e-post eller legges i postkassa til borettslagets kontor.

Valgkomiteen har sendt ut egen info og ber om kandidater til styret og utvalg. Ta kontakt med valgkomiteen om du ønsker et verv eller vil foreslå andre. Ta kontakt med 

Sissel Smeby, T: 40 09 15 81 , epost sissel.smeby1@gmail.com


Her kan du lese fjorårets innkalling og protokoll:

protokoll: /?nid=34606

innkalling: /?nid=34466

regnskap og beretning for RVS: /?nid=34464