Generalforsamling 2021 er avsluttet. Protokoll ligger her.

Protokoll fra årets generalforsamling ligger her: /?nid=36093

 

Tidligere info:

Generalforsamling (årsmøtet) for Ravnkollen borettslag er nå i gang og vil avsluttes tirsdag 22. juni kl. 16.00. Gå inn på  Ravnkollen Borettslag (vibbo.no) og logg deg inn på årsmøtet for å avlegge din stemme.

Det er dessverre falt ut følgende informasjon i sak om rehabilitering av våtrom:

Konsekvens for fellesutgifter.

Obos-banken har utarbeidet en likviditetsanalyse for rehabilitering av rør-og våtrom. Analysen tar utgangspunkt i dagen økonomiske situasjon for borettslaget, og beregner hvor mye vi må låne for å betale for rehabiliteringen og hvor mye fellesutgiftene må øke for å kunne betale for nytt lån og drift av borettslaget.

Pris for totalenteprisen oppgitt i styrets innstilling er etter råd fra Obos Prosjekt lagt høyt for å ta høyde for prisendringer og uforutsette utgifter knytta til rehabiliteringen.

I tabellen under fremkommer økning i fellesutgift gitt ulike løpetider for lån, og om vi skal inkludere felles varmtvann eller ei. Økning i fellesutgift spenner mellom 3% til 9% økning allerede fra 1. januar 2022. Det er også inntatt refinansiering av våre lån i Husbanken og Handelsbanken. Å øke fellesutgiftene allerede nå betyr ikke, som tabellen viser, at låneopptak etter endt rehabilitering nødvendigvis blir det samme som endelig kostnad for rehabilitering.

Vi kan ikke på nåværende tidspunkt gi eksakt svar på økning i fellesutgifter, for vi vet ikke om det blir felles varmtvann eller om vi tar opp lån med løpetid 30 eller 40 år. Dette vil vi komme tilbake til på beboermøte over sommeren.