Generalforsamling 2020 er avholdt - protokoll her.

Renskrevet protokoll fra GF 2020 her: /?nid=34606

 

Tidligere info:
Da vi ikke kan avholde møter for store forsamlinger, har styret vedtatt å avholde årets generalforsamling på internett. OBOS har utarbeidet et opplegg for digitalt møte og generalforsamlingen vil bli avholdt i perioden 20. mai til 28. mai.
Hvordan man får deltatt på møtet vil det komme informasjon om sammen med sakspapirene, som vil bli omdelt til alles postkasser. Papirene er også tilgjengelig digitalt i møteperioden.

Deltakelse i det digitale møtet krever innlogging og registrering i Obos med bank-ID. Dette kan gjøres allerede nå og du er klar til å delta i møtet. Vi ber derfor alle andelseiere allerede logge inn på adressen https://vibbo.no/ravnkollen og få aktivert tilgangen sin.

Digitalt møte betyr ikke at man er utestengt fra møtet om man ikke er digital, man kan også levere sine stemmer på papir.

Årets innkalling er omdelt til alles postkasser og kan leses her:/?nid=34466

I fjor ble det etterlyst noter til regnskap for Romsås vaktmestersentral, som er en del av regnskapsdelen i sakspapirene til generalforsamlingen. Det lot seg ikke gjøre å legge ved hele RVS` regnskap i innkallingen til vår generalforsamling.

Her er lenke til regnskap og beretning for RVS: /?nid=34464

 

Det har dessverre oppstått en endring i det digitale saksframlegget som avviker fra det som er omdelt på papir:

I papirutgaven av innkallingen er forslag til generalforsamling samlet under sak 6.For å kunne stemme digitalt, må imidlertid dette deles opp i tre saker slik at forslag A) blir sak 6, forslag B)1 blir sak 7 og forslag B)2 blir sak 8. De etterfølgende sakene er forskjøvet tilsvarende, slik at siste sak får saksnummer 12 i den digitale sakslisten.