Generalforsamling 2018.

Årets generalforsamling avholdes mandag 4. juni kl. 18.00 i samlingssalen på Tiurleiken skole.

Forslag til generalforsamling må være styret i hende i løpet av torsdag 8. mars.
Forslag kan sendes på e-post eller legges i postkassa på styrerommet i RKB 60.

Til behandling foreligger årsberetning, regnskap, innkomne forslag, budsjett og valg av tillitsvalgte.

Forslag på kandidater til verv i borettslaget sendes til valgkomitèen: 

På siste generalforsamling ble undertegnende valgt til valgkomitèen. Vi skal nå i gang med å finne kandidater til styret og utvalg i borettslaget.

Representanter som skal velges på årets generalforsamling er:

A)           Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

B)           Valg av representant m/vara til styret i Romsås vaktmestersentral SA for 1 år

C)           Valg av 2 delegerte m/vara til OBOS generalforsamling for 1 år

D)           Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år  

E)            Underutvalg:

          -Medlemmer Velferden 1 år

          -Medlemmer Dyreutvalget 1 år

          -Medlemmer Seniorutvalget 1 år

          -Medlemmer Grøntutvalget 1 år

Borettslaget har mange spennende oppgaver. Har du erfaringer, tid og lyst, eller bare faktisk ønsker å bidra, og til og med lære noe nytt og nyttig, ville det være flott. Medlemmer i styret og utvalg må være lojale til vedtak boligselskapets øverste myndighet har fattet, samt ikke glemme sin taushetsplikt. Det handler om å være med på å bevare og videreutvikle det fantastiske miljøet vi har klart å etablere.

Kandidater til utvalgene er spesielt viktig for å være med å skape et godt sosialt miljø i borettslaget, og er alltid glade for nye medlemmer. Flere viktige roller venter på gode beboere for et positivt og hyggelig fellesskap i fremtiden. Nå kan DU være med å bidra til nettopp dette J

Alle utvalg trenger flere medlemmer!

Ta gjerne kontakt med en av oss i valgkomiteen hvis du ønsker mer informasjon;

André Lorentzen, 95 19 32 46, a.lorentzen@getmail.no

Lene Olstad, 99 74 92 26, leneolstad@hotmail.com

Janne M. Tyrhaug, 99 61 70 24, janne.tyrhaug@getmail.no

Odd Slettom, 91 30 80 95, odd.slettom@hotmail.com