FORBUDT MED SVARTE SØPPELSEKKER PÅ EKSTRA SØPPELBIL!

DET ER IKKE LENGER LOV Å KASTE SØPPELPOSER SOM IKKE ER GJENNOMSIKTIGE PÅ SØPPELBILEN. DET SKAL DERFOR BRUKES GJENNOMSIKTIGE POSER. SVARTE SØPPELSEKKER VIL DERFOR BLI NEKTA TATT MED PÅ SØPPELBIL.

DET ER IKKE LENGER LOV Å KASTE SØPPELPOSER SOM IKKE ER GJENNOMSIKTIGE PÅ SØPPELBILEN. DET SKAL DERFOR BRUKES GJENNOMSIKTIGE POSER.
SVARTE SØPPELSEKKER VIL DERFOR BLI NEKTA TATT MED PÅ SØPPELBIL.