FARGEVALG OPPGANGER

Her kan du se de 4 ulike palettene du kan velge til din oppgang.

Palett 1 blå: /?nid=34299

Palett 2 grønn: /?nid=34300

Palett 3 rød: /?nid=34301

Palett 4 gul: /?nid=34302