Ekstra søppelbil hver andre tirsdag hver måned (unntatt i juli)!

Ordning med ekstra søppelbil er tilbake igjen fra 12. mai.

Ordningen med søppelbil er tilbake etter en liten prøveperiode med containere. 
Ekstra søppelbil vil komme hver andre tirsdag i måneden, unntatt juli. 

Elektriske artikler skal ikke i på søppelbil, men kastes i egne bur som plasseres ved alle p-hus samme dag.