Ekstra søppelbil erstattes av container!

Ordning med ekstra søppelbil opphører - i stedet vil det settes ut container ved hvert p-hus.

Ordningen med søppelbil erstattes av containere, ellers blir alt som før. Containere settes ut ved hvert p-hus den andre tirsdag hver måned, unntatt juli. Container blir hentet igjen dagen etter. 

Elektriske artikler skal ikke i container, men kastes i egne bur som plasseres ved alle p-hus samme dag som container settes ut. 
 

Dekk og malingspann kan ikke kastes i container og plastsekker skal være av klarplast.