Ekstra søppelbil den andre tirsdag hver måned (unntatt i juli)!

Ekstra søppelbil kommer fra kl. 18.00 den andre tirsdag hver måned, unntatt juli. Ordningen med søppelbil er et tilbud til beboere i Ravnkollen borettslag. Det er beboerne selv som skal kaste sitt avfall på bilen. Det er ikke tillatt med fargede søppelposer, de skal være gjennomsiktige. Det er ikke tillatt å kaste maling og dekk.  

Elektriske artikler skal ikke i på søppelbil, men kastes i egne bur som plasseres ved alle p-hus samme dag.