Ekstra søppelbil.

Det kommer ekstra søppelbil hver andre tirsdag i måneden, unntatt i juli måned.

Ravnkollen borettslag har ordning med søppelbil som kommer hver andre tirsdag i måneden, unntatt juli.

Ordningen forutsetter at alle beboere tar ansvaret for at eget søppel blir kastet på bilen.

Elektriske artikler, inkludert kjøleskap, kan leveres/settes i egne bur som plasseres ved alle p-hus samme dag som ekstra søppelbil. Dekk og malingspann kan ikke kastes i søppelbil.