Brannsikringsutstyr
I følge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr.

Vi har minimum en røykvarsler og brannslange montert i hver leilighet. Det er borettslagets ansvar å anskaffe utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

HMS – Helse, miljø og sikkerhet
Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

Les Brannvernforeningens gode råd om brannvern her: 
https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=brannvern&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a373652b5-12c3-4438-baec-fc7bb26dab89&_t_ip=213.172.203.148&_t_hit.id=Brannvernforeningen_PublicWeb_Models_Pages_ArticlePage/_d4ec11fd-8826-4547-b88e-b0187af009e2_no&_t_hit.pos=2