BORETTSLAGETS KONTOR FORTSATT STENGT!

På bakgrunn av tilrådning fra Folkehelseinstituttet og Oslo kommune om begrensning av koronasmitte, har styret vedtatt å fortsatt holde borettslagets kontor i Ravnkollbakken 60 stengt inntil videre. Styret tar i mot henvendelser på epost: styret@ravnkollen.no eller på telefon 97 67 67 32 / 96 75 71 69.

Er du i behov av nøkler/portåpner til p-hus kan dette bestilles på epost eller telefon og betales via Vipps. Søk opp 111249 eller Ravnkollen brl.

Bestilte nøkler vil bli lagt i postkassa til beboer etter at betaling er registrert. Portåpner vil bli lagt under dørmatta.

Grendehuset RBK 36 vil ikke bli leid ut fremover. Beboere som allerede har reservert og betalt for leie, vil få refundert leiesum og depositum. 

Kontrakt for bruk av nye uteladeplasser blir tilsendt på epost etter forespørsel. Beboer må skrive ut kontrakten, undertegne og legge den i styrets postkasse. Se mer om dette i «Nytt fra styret nr. 187, mars 2020», som blir omdelt til alles postkasser og lagt ut på www.ravnkollen.no

Ordningen vil vedvare i tråd med Folkehelsesinstituttet og Oslo kommunes anbefalinger.