BEGRENSET RENHOLDS-OG VAKTMESTERTJENESTER I UKE 4, 2021

Grunnet økt smittefare blir renhold av trapper endret til økt vask av kontaktflater i inngangsparti i uke 4. Vask av trapp over inngangsparti blir utsatt. Vaktmestertjenester blir også redusert i samme periode.