BEBOERMØTE OM REHABILITERING AV VÅTROM

Som meldt i «Nytt fra styret» vil det bli avholdt digitalt beboermøte om våtromsrehabilitering på dataløsningen TEAMS.

Av kapasitetshensyn blir det avholdt 2 møter:

ONSDAG 29. SEPTEMBER for tun 1, 2, 3.

TORSDAG 30. SEPTEMBER for tun 4, 5, 6.

Møtetid: 18.00 – 20.00.

Lenke til møtet vil bli lagt ut på Vibbo.

Alle andelseiere kan logge seg inn på Vibbo ved hjelp av bankID. Adressen er https://vibbo.no/ravnkollen

Det vil også være storskjerm i grendehuset RKB 36 for de som ikke får til å delta på Teamsmøte. OBOS Prosjekt vil redegjøre for vedtatt opplegg for våtromsrehabilitering. 

 

TUNOVERSIKT:

Tun 1: Ravnkollbakken 27, 29, 31, 33, 26, 28, 30, 32, 34

Tun 2: Ravnkollbakken 35, 37, 42, 44, 46, 51, 53

Tun 3: Ravnkollbakken 39, 41,43, 45, 47, 48, 50

Tun 4: Ravnkollbakken 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 56, 58, 60

Tun 5: 7 Ravnkollbakken 3, 75, 77, 79, 81

Tun 6: Ravnkollbakken 83, 85, 87, 89, 74, 72, 70, 68